Välkommen! Välkommen!

Vi är en förening som består av familjer spridda över hela Sverige. Cri du chat är ett syndrom som orsakar utvecklingsstörning i varierande grad och en del andra följdsjukdomar.

Läs mer
Föreningen
Föreningen
Almän information om föreningens syfte, aktiviteter, historia..
Familjeträffar
Familjeträffar
Information om nästa familjeträff och refererat från tidigare år..
Länkar
Länkar
Länkar till information om Cri du chat syndromet, organisationer, liknande föreningar..
Ny familj?
Ny familj?
Har ni barn med diagnosen Cri du Chat, är ni välkomna till föreningen.

Vill du veta mer om oss och vår förening? Kontakta oss, så berättar vi gärna mer !